O nama

NajnovijeVesti.com su specijalizovani pretraživac informativnih sajtova. Pored toga što omogućava pretraživanje svih vesti objavljenih na sajtovima koji su uključeni u bazu, NajnovijeVesti.com takođe sortiraju vesti po kategorijama i kreiraju indeks najvažnijih dnevnih vesti prema njihovoj važnosti.

NajnovijeVesti.com na svojim stranicama prikazuju samo naslov i sažetak vesti, dok linkovi upućuju posetioce na sajt samog izvora gde mogu pročitati članak u celini.

Sajt je svoj zvanični rad otpočeo 2007. godine.