Politika Privatnosti

Nećemo skupljati informacije privatnog karaktera osim onih koje nam dajete na dobrovoljnoj bazi i svojevoljno.

Kada nam date ličnu informaciju, NajnovijeVesti.com neće podeliti tu informaciju sa trećim licima bez Vaše dozvole.

NajnovijeVesti.com neće na svojim stranicama objavljivati email adrese svojih korisnika.

NajnovijeVesti.com nece ustupati email adrese korisnika trećim licima ni pod kojim uslovima.

NajnovijeVesti.com nece koristiti email adrese korisnika za slanje reklamnih sadržaja.