N 1 info

N 1 info


– Najnovije, tačne i nezavisne vesti |

je prva regionalna i lokalna 24-časovna platforma (TV, web, mobilna) za emitovanje vesti i aktuelnosti za više od 20 miliona ljudi na Balkanu. Sa produkcionim centrima u Beogradu, Sarajevu i Zagrebu, je ekskluzivni informativni partner CNN-a.
Related posts