Mesečni Horoskop

U okviru natalne astrologije ponovo postoje podele na osnovne tipove ili vrste horoskopa:

– Natalni (životni) horoskop. Horoskop određene osobe koji daje mogućnost da se analizira celokupni život sa svim važnim događajima koji prate tu osobu ili njenu “životnu priču”.

– Solarni (godišnji) horoskop. U okviru natalnog horoskopa se izdvajaju godišnji horoskopi koji detaljnije predstavljaju i preciznije opisuju događaje koji se dešavaju kod određene osobe u intervalu od godinu dana (preciznije od rođendana do rođendana).

– Lunarni (mesečni) horoskop. U okviru natalnog i solarnog horoskopa se preciznije tumače i objašnjavaju događaji koji prate određenu osobu u intervalu od jednog mesečevog ciklusa.

– Periodični ili horoskopi za određeni vremenski period (kvartalni, mesečni, nedeljni, dnevni ciklusi) sa opisom prognoza koje se dešavaju kod određene osobe.

izvor: astrolook